Indiana Univeristy in Process Communication Model (PCM)

Process Communication Model (PCM), ki ga je že v prejšnjem stoletju pričel razvijati svetovno priznan klinični psiholog dr. Taibi Kahler, v svetu še danes podira rekorde in si utira pot kot najučinkovitejši komunikacijski model na svetu. Za potrjevanje metodoloških karakteristik in učinkovitosti modela so bile izvedene že mnoge kvalitativne in tudi nekatere kvantitativne raziskave, izmed katerih je ena izstopajočih in metodološko podkrepljenih študija, ki sta jo v sodelovanju izvedli ameriška Univerza v Indiani in Next Element Consulting, ki že vrsto let deluje pod okriljem priznanega psihologa in PCM trenerja dr. Nate Regierja.

Raziskava se je usmerila v kvantitativno dokazljivost uporabnosti PCM modela v praksi. Njena prednost se odraža tudi v velikem številu udeležencev in vključitvi tako licenciranih PCM trenerjev kot prostovoljcev, ki so se pod njihovim vodenjem želeli naučiti PCM metod in jih uporabiti v praksi. V raziskavi je sodelovalo 400 udeležencev iz 6 držav, ki so s standardiziranim procesom usposabljanja uspešno opravili PCM seminar pod vodstvom certificiranih PCM trenerjev. Pred in po zaključenem usposabljanju ter še enkrat po obnovitvenem treningu PCM metod, ki so se jih učili, so vsi udeleženci rešili 2 različna samo-ocenjevalna pripomočka, in sicer NEOS za merjenje samoučinkovitosti ob rabi PCM metod, in anketo (t.i. “Program Impact Survey”), s katero so udeleženci ocenili vpliv usposabljanja na njihovo življenje. 

Rezultati raziskave ponovno potrjujejo učinkovitost rabe PCM metod tako na zasebnem kot poklicnem spektru življenja. Udeleženci so PCM prepoznali kot bolj uporaben in nadrejen vsem drugim poznanim modelom osebnosti in komunikacije. Kar 96% udeležencev bi PCM priporočilo drugim, saj so bili njegovi učinki na njihova življenja opazni tudi v času zadnjega reševanja vprašalnikov, in sicer 6 tednov po opravljenem seminarju. Na podlagi statistične analize odgovorov udeležencev po opravljenem usposabljanju se je pokazal pozitiven, trajen in poglobljen vpliv poznavanja in rabe PCM modela na izboljšanje osebnih in profesionalnih vzorcev vedenja udeležencev, kar je posledično pozitivno vplivalo tudi na njihovo uspešnost na delovnem mestu. Uporabnost opravljenega seminarja PCM na življenje udeležencev pa se je pokazala tudi preko analize rezultatov vprašalnika samoučinkovitosti, saj je več kot polovica udeležencev zaznala izboljšanje tako na profesionalnem kot osebnem področju življenja, kar vključuje izboljšave v medosebnih in delovnih odnosih, vodstvenih spretnostih in učinkovitosti delovanja ekip na delovnem mestu.

V kolikor želite na lastni koži preveriti, na kakšen način PCM s svojimi edinstvenimi metodami prispeva h kakovosti življenja mnogih ljudi in dviga nivo uspešnosti svetovnih korporacij, vas vabimo k prijavi na izobraževanje pod okriljem Akademije Uspeha Group, ki je slovensko licencirano podjetje za izvajanje tovrstnih izobraževanj. Usposabljanje bo potekalo marca, in sicer pod vodstvom licencirane in izkušene PCM trenerke ter ustanoviteljice Akademije Uspeha Group, mag. Irene Deželak. 

Donlan, R., Hampton, E., and Regier, N. (2017). Effects of Process Communication Model (PCM) Training. Training Magazine. Indiana State University.

Learn more about

RAI – oddaja o čustveni inteligenci, komunikaciji, odnosih in o PCM metodi

Date: 8 marca, 2024

Nedelo

Date: 7 julija, 2023

NM TV

Date: 7 julija, 2023

Radio oddaja

Date: 7 julija, 2023

Nadlani.si

Date: 7 julija, 2023

Biznis24.si

Date: 7 julija, 2023