Sodoben svet od nas zahteva hiter tempo življenja, zanesljivo obvladovanje različnih situacij, vrhunske rezultate tako na službenem kot zasebnem področju … Zdi se, da smo dandanes bolj kot kdaj koli podvrženi stresu, ki pogosto hromi naše delovanje.

Učinkovito obvladovanje stresa je metoda, ki bi jo moral osvojiti vsak. Na račun stresa namreč marsikdo ne uresničuje svojih potencialov tako, kot bi jih lahko, pojavljajo se nesporazumi in medosebni konflikti, prav tako lahko nenehno prisoten stres vodi v mnogo hujše težave, ki se jim lahko preventivno izognemo, če poznamo tehnike za zanesljivo obvladovanje stresa. Seveda pa to ni pomembno le za vsakega posameznika, ampak tudi za podjetja in organizacije, kjer je zelo pomembno vedeti, kako se posamezniki v različnih situacijah odzivajo in kako delujejo v kritičnih ter stresnih trenutkih.

Če bi radi tudi vi na preprost način dobili uvid v lastnosti vaših zaposlenih ali podrejenih ter vedeli, kako se bo kdo odzval v najtežjih situacijah, vas vabimo, da stopite v stik z nami. Z našo pomočjo boste znali prepoznavati potrebe svojih zaposlenih, jih postavili na delovna mesta, ki so kot ustvarjena zanje, s tem pa povečali splošno učinkovitost, delovno vnemo in boljše medosebne odnose v organizaciji.

V kakšni povezavi sta PCM in obvladovanje stresa?

Ko boste poznali tako svoj komunikacijski stil kot stile vaših sogovornikov ter vaše lastne motivacijske vzgibe in motivacije pri drugih, boste lahko hitro opazili znake stresnega vedenja. Na ta način boste še pravočasno preprečili razne nesporazume, kar lahko vodi do odpravljanja stresa. Obvladovanje stresa je zagotovo pomembno, saj se zaradi stresa pogosto vedemo neproduktivno in na splošno neustrezno. PCM ali Process Communication Model je zasnovan tako, da lahko natančno določi vedenje posameznikov v stresnih pogojih. Pokaže namreč tako prednosti kot priložnosti za izboljšave posameznika, predvidi, kako se bodo posamezniki odzivali v stresnih situacijah in kako bodo takrat ravnali. Na podlagi tega boste kmalu ugotovili, ali je vaš kader ustrezno razporejen, in določili, kako lahko stvari izboljšate.

Cilji treninga PCM

Dejstvo je, da je stres vzrok številnih konfliktnih situacij – tako na poslovnem kot zasebnem področju. Je posledica dolgoročnega nezadovoljstva, ki pa ga lahko pravočasno ustavimo oziroma preprečimo. S pomočjo PCM boste ugotovili, kako komunikacijo v vaši organizaciji dvigniti na višji nivo, kako se pravočasno izogniti konfliktom in kako poskrbeti za delovno vnemo, motiviranost in ciljno usmerjenost vaših zaposlenih oziroma sodelavcev. Tako imenovane krizne situacije boste reševalni lažje in spretnejše tudi zato, ker boste še pravočasno prepoznali znake, ki zahtevajo ukrepanje. Učinkovito obvladovanje stresa bo samo eden od pomembnih ciljev treninga, ki ga boste deležni pri nas. Na njegovi podlagi boste znali prepoznavati, kaj vas vodi v stres in katere so tiste stvari, ki obremenjujejo vsakega posameznika v vaši okolici. Zato boste sposobni še pravi čas preprečiti stresne situacije – tako, da boste z vsakim sogovornikom našli skupne točke, ki vaju bodo vodile do konstruktivne rešitve.

Pri PCM gre namreč za metodo, ki kombinira vedenjsko analizo, tipologijo osebnosti in individualizirane tehnike adaptivne komunikacije. Na njeni podlagi boste hitro spoznali vedenje svojih sogovornikov, ugotovili vzroke stresa pri različnih tipih osebnosti in se naučili, kako se do njih vesti, da bodo zadovoljene tako njihove kot vaše psihološke potrebe. Gre za tehnike, ki bodo obvladovanje stresa naredile enostavnejše oziroma preprečevale, da bi do nepotrebnega stresa tako pri vas kot ljudeh, s katerimi komunicirate, sploh prišlo.

Vabimo vas torej na pot, na kateri boste začeli razumevati izvore stresa in spoznati, kako se izogniti tako vedenju kot situacijam, ki vodijo k stresu. Naj obvladovanje stresa za vas in vašo organizacijo ne bo več težava!

learn pcm

Vas zanima več?

Kako vam lahko pomagamo?

Pokličite nas na + 386 (0) 70 424 118 ali pošljite email.