Konflikti na delovnem mestu niso le stvar medosebnih napetosti, lahko imajo resne posledice. V kolikor ostanejo nerešeni, vodijo do večjih težav v timu, manjši produktivnosti, uničujejo odnose, povečajo fluktuacijo zaposlenih ter zmanjšajo uspešnost celotne organizacije.

V konfliktnih situacijah se pogosto zgodi, da se logično razmišljanje umakne in prevladajo emocije. Emocije in logika sta dve ključni komponenti, ki igrata pomembno vlogo pri konfliktnem vedenju in reševanju konfliktov.

Pri obravnavi konflikta je dobro vedeti, da tisto, kar na površini izgleda kot glavni razlog spora, največkrat ni pravi vzrok. Pravi razlog je pogosto zakrit. V večini primerov so površinski razlogi le simptomi globljih, nerazrešenih vprašanj. Zato, v kolikor se posameznik ne čuti slišanega ali razumljenega, to ne le povečuje njegovo frustracijo, temveč tudi krepi obrambne in/ali napadalne mehanizme. Če želimo, da oseba sodeluje je ključno, da začuti, da jo slišimo in razumemo. Ko se posameznik počuti slišanega, se njegova obrambna drža pogosto sprosti, kar omogoči produktiven dialog, razkrijejo se poiščejo skriti vzroki konflikta in reševanje konflikta postane učinkovito.

Prava komunikacija je zato ključnega pomena pri reševanju konfliktov.

Obstajajo ljudje, ki ne slišijo in ljudje, ki ne poslušajo; oboji so problematični v reševanju konflikta.”

– Robert T. Kiyosaki

Tu nastopi ključna razlika med PCM in večino drugih modelov

– Z uporabo prave percepcije in komunikacijskega kanala PCM omogoča vzpostavitev pristnega dialoga, razkriva skrito dinamiko konfliktov in ponuja priložnost za njihovo rešitev. PCM prav tako razume in naslavlja psihološke potrebe posameznika, kar omogoča globlje razumevanje in učinkovitejši pristop k rešitvi problema.osamezniku pomagamo iz stanja stresa in ga naredimo bolj sodelujočega.

– Medtem ko večina komunikacijskih modelov ne prepozna in ne naslavlja specifičnih stresnih vedenj, PCM omogoča točno to. S poznavanjem PCM lahko prepoznamo stresna vedenja posameznika in se ustrezno odzovemo, pripravimo se lahko tudi na učinkovito komunikacijo z osebo v stresu. Tako se odpira pot za pristen dialog, razkrivanje skritih vzrokov konfliktov in njihovo učinkovito reševanje.

– PCM prepoznava stresna vedenja že na samem začetku, preden se konflikti razplamtijo ali postanejo neobvladljivi. Ta model nam ne daje le vpogleda v to, kaj sproža stres pri nas in pri drugih, ampak tudi zagotavlja praktične rešitve, kot so specifični stavki ali načini komunikacije, ki omogočajo, da nas drugi lažje slišijo in razumejo. To premosti vrzeli v komunikaciji in spodbuja bolj konstruktivne interakcije.

– V stresnih in konfliktnih situacijah lahko s pravim pristopom posamezniku pomagamo iz stanja stresa in ga naredimo bolj sodelujočega.

“Z reševanjem konfliktov ne pridobimo le miru, ampak tudi močnejše odnose.”

– William Ury

learn pcm

Kako vam lahko še pomagamo?

Pokličite nas na + 386 (0) 70 424 118 ali pošljite email.