Vodenje ljudi je ena najzahtevnejših nalog v poslovnem svetu, saj je potrebno voditi ljudi, ki imajo različne osebnostne značilnosti. Vodje se pogosto znajdejo v situacijah, kjer morajo razumeti, kako vsak posameznik razmišlja, čuti in deluje, da bi dosegli skupne cilje.

Izzivi pri razumevanju in usklajevanju karakterjev z različnimi značilnostmi, različnimi motivatorji in različnimi pričakovanji je stalnica pri vsakodnevnem delu vodij. Te različnosti lahko vodijo v nesporazume, konflikte in nezadovoljstvo v ekipi.

1. Nesporazumi in konflikti: Različne osebnostne strukture in komunikacijski stili lahko vodijo do nesporazumov in konfliktov. Študije kažejo, da se le-ti pojavljajo redno v več kot 60% delovnih sredinah.

2. Zmanjšana produktivnost: Raziskave kažejo, da približno 70% zaposlenih ne dosega svojega polnega potenciala.

3. Zmanjšano zadovoljstvo zaposlenih: Več kot 40% zaposlenih poroča o zmanjšanem zadovoljstvu.

4. Visoki stroški fluktuacije zaposlenih: Različne osebnostne preference in neskladja lahko vodijo k visoki stopnji fluktuacije. Po ocenah je proces novo zaposlovanja 7x dražji kot zadržanje obstoječih sodelavcev. 

5. Zmanjšana uspešnost organizacije: Vodenje brez razumevanja različnih osebnostnih struktur lahko vodi do zmanjšane uspešnosti organizacije. Po analizah je le približno 30% zaposlenih zares zavzetih.

Te statistični podatki kažejo, da so težave, povezane z vodenjem raznolikih ekip, resnične in pogoste. Vodje, ki prepoznajo in se ukvarjajo s težavami, ki izhajajo iz različnih osebnostnih struktur, so bolj uspešni pri obvladovanju teh izzivov.

Agilnost kot veščina osebnostne prožnosti vodje je pravi ključ do uspeha.

Agilnosti za vodje zelo nazorno predstavi Process Communication Model® (PCM), ki ga je razvila vesoljska agencija NASA. PCM® je izjemno orodje, ki omogoča vodjem boljše razumevanje in vodenje različnih osebnostnih struktur. Naslednje točke razkrivajo, zakaj je PCM tako učinkovit:

1. Boljše razumevanje zaposlenih: PCM® omogoča vodjem, da razumejo osebnostne strukture svojih sodelavcev, vključno z njihovimi komunikacijskimi in motivacijskimi potrebami. To jim omogoča, da bolje komunicirajo s svojimi ekipami, kar vodi v boljše delovne odnose.

2. Natančna navodila za vodenje: PCM® ponuja vodjem konkretne smernice, kako pristopiti k vsakemu posamezniku in kako jih motivirati. Tako lahko prilagajajo svoj pristop glede na individualne potrebe posameznikov, kar vodi k boljši produktivnosti in zadovoljstvu zaposlenih.

3. Prepoznavanje stresnih vedenj: Razumevanje različnih osebnostnih struktur omogoča, da vodje bolje uravnavajo stresno dinamiko. S tem se zmanjšuje možnost konfliktov in povečuje sodelovanje med člani ekipe.

4. Večja učinkovitost vodenja: Vodje, ki uporabljajo PCM®, so bolje opremljeni za obvladovanje raznolikih ekip. S tem se povečuje učinkovitost vodenja in dosežki organizacije.

5. Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih: Ko vodje bolje razumejo svoje sodelavce in jim nudijo pravilno podporo, se poveča motivacija zaposlenih, kar vodi do boljših delovnih rezultatov in večjega zadovoljstva zaposlenih.

Najboljše svetovne organizacije, kot so Coca Cola, BMW, Oxford, IBM, Audi, Microsoft …  uspešno uporabljajo PCM® in so dosegli izjemne rezultate pri vodenju raznolikih ekip. To jasno kaže, da je PCM® genialni pristop, ki vodjem pomaga uspešno voditi sodelavce, ne glede na njihove osebnostne strukture.

Model zagotavlja temelje za krepitev osebnostnih kompetenc. Razlog za navedeno je verižna reakcija, ki jo PCM® proces sproži. Model gradi tako Osebno Moč Posameznika kot tudi Organizacijsko Moč podjetja kot celote. Proces poteka tako, da v prvih dveh korakih krepimo 2 kompetenci vsakega posameznika, in sicer: (1) Veščine Prilagodljive Komunikacije Posameznika in (2) Pozitivne Osebne Povezave. To ustvarja temelje povečane Osebne Moči/Kompetence tudi v zahtevnih situacijah in z ljudmi, za katere se zdi, da je z njimi težko sodelovati.

Nato vodje, seznanjeni s PCM® in okrepljeni z lastnimi kompetencami, izboljšajo svojo sposobnost povezovanja z drugimi kar posledično vodi do (3) Učinkovitejšega Vodenja. Dobri odnosi, pozitivni vpliv ter boljša motivacija posameznikov in celotne ekipe (4) Povečata Operativno Učinkovitost. Koraka (3) in (4) sta temelja izboljšane Organizacijske Moči.

Celotni postopek pokaže, da se Osebna Moč Posameznika poveča skozi izboljšano komunikacijo in pozitivne medosebne odnose. Kot rezultat, posamezniki seznanjeni s PCM®, okrepljeni s temi osebnimi kompetencami, skozi izboljšano vodenje in povečano operativno učinkovitost krepijo skupno Organizacijsko Moč. Takšno delovanje znotraj organizacije vsako profesionalno sredino vodi v smeri odličnosti, povečane konkurenčnosti in boljših poslovnih rezultatov.

PCM® je odlično orodje, ki vodjem pomaga premagati te izzive in doseči izjemne rezultate. Metodologija je strogo preizkušena glede zanesljivosti in veljavnosti ter potrjena kot vodilna metodologija, ki je globoko zakoreninjena v človekovo osebnost. Temelji na znanstvenem, nagrajenem kliničnem odkritju (dr.Taibi Kahler).

Raziskave so pokazale pomemben, trajen in pozitiven učinek:

PCM model je bolj uporaben kot katerikoli drugi model

– Delovni odnosi – 63 % izboljšanje

– Vodstvene sposobnosti – 61 % izboljšanje

– Učinkovitost ekipe – 62 % izboljšanje

(Vir: Rezultati triletne študije Univerze Indiana State  o vplivu PCM®  v različnih državah in transnacionalne evropske študije, objavljene leta 2021)

learn pcm

Kako vam lahko še pomagamo?

Pokličite nas na + 386 (0) 70 424 118 ali pošljite email.