PREDSTAVITEV TRENERJEV

mag. IRENA DEŽELAK
PCM coach in PCM trener

 Edini MASTER Trener/predavatelj in coach v JV regiji Evrope

mag. IRENA DEŽELAK

PCM coach in PCM trener

Mag. Irena Deželak je edini MASTER Trener, predavateljica in coach v JV regiji Evrope  za PCM – Process Communication Model®, ki je trenutno najboljši vedenjsko komunikacijski model na svetu in je uporabljan s strani vesoljske agencije NASA za boljše vodenje, odnose, komunikacijo in prodajo. Je tudi ponosna dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji, ima mednarodni certifikat za coacha, akreditiran s strani Mednarodne federacije coachev (ICF) in je članica EEE – Experience Educators of Europe.

Od leta 2000 je izvedla več kot 3000 predavanj, seminarjev, treningov in delavnic, sodelovala na konferencah in kongresih. Do sedaj je imela priložnost sodelovati z več kot 400 podjetji in organizacijami doma in v tujini. Število njenih slušateljev presega število 50.000.

Je ena najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji.

mag. JANI PRGIĆ
PCM coach in PCM trener

mag. JANI PRGIĆ

PCM coach in PCM trener

Mag. Jani Prgić, PCM Coach in PCM Trener, je vodilni strokovnjak v Sloveniji za aplikativno rabo spoznanj nevroznanosti pri vodenju timov, izvajanju komunikacijskih treningov, programih za pomoč v stiski, poučevanju in delu s klienti, učenci, skupinami. Je tudi NLP Master Trainer (nevrolingvistično programiranje) ter NLP Master Coach, ki je študij nevrolingvističnega programiranja zaključil v Angliji, kjer je študiral tudi NLP psihoterapijo.

V Sloveniji že skoraj 15 let uvaja različne uporabne metode tako v podjetjih kot v šolah in drugih javnih zavodih. Odlikuje ga praktično delo in takojšnja uporabnost in prenosljivost v prakso.

Srečko Rožman
PCM trener

Srečko Rožman

PCM trener

Srečko Rožman je certificiran PCM® trener in Robbins-Madanes Life in Business Coach z bogatimi praktičnimi izkušnjami na področju medosebnih odnosov, komunikacije in prodaje, kajti že 10 let opravlja delo Key Account in Area Sales Managerja za eno največjih logističnih podjetji v Evropi LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG.

Skozi vsa leta gradnje odnosov s kupci je spoznal, da niti eno podjetje ni enako drugemu, hkrati pa imajo vsa podjetja nekaj skupnega – pri vseh so zaposleni ljudje, ki delujejo, razmišljajo in reagirajo vsak na svoj način. Metoda PCM® mu omogoča, da različnost povezuje v smeri poslovne odličnosti za vsako delovno sredino.

V toku PCM® srečanj boste pridobili kompetence, s katerimi boste znali prepoznavati notranje motivatorje in tehnike, ki pomagajo predvideti vzorce stresnega vedenja. Rezultat pridobljenih praktičnih prilagodljivih veščin trenutno najbolj celovitega osebnostno vedenjskega modela na svetu PCM® se bo odražal pri doseganju dolgoročne stabilne rasti vašega podjetja tako v normalnih časih kot v časih polnih izzivov.

Na podlagi v praksi preizkušenih tehnik PCM®, ki jih pri vsakodnevnem poslovanju uporabljajo tudi mednarodno priznana podjetja, lahko z vami deli najboljše hitre rešitve za uspešno delovanje v poslovnem svetu in čimbolj učinkovito doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov.

mag. Matjaž Križman
PCM trener

mag. Matjaž Križman

PCM trener

Matjaž Križman, PCM® trener z več kot 30 letnimi direktorskimi izkušnjami je izjemna pridobitev za PCM® ekipo Slovenije. Njegova strast so uspešno delujoči poslovni sistemi in ima bogate izkušnje kot direktor uspešnega podjetja. V 30 letni karieri se je izpopolnil na področjih upravljanja in vodenja ljudi, usposabljanja in razvoja lastnih kadrov v podjetju ter metodologiji spremljanja dela zaposlenih.

Svoje izkušnje na področju opravljanja ključnih funkcij managementa, načrtovanja (poslanstvo podjetja, vizija in strategija), organizacije in sistematizacije poslovanja, vključujoč vse ključne dejavnike in deležnike ter vodenje ljudi, nadzor in tudi krizne prilagoditve v kriznem obdobju deli tudi kot gostujoči predavatelj na različnih poslovnih šolah in fakulteti v okviru predmetov Temelji managementa,  Komunikacijski management in Poslovno komuniciranje.

PCM® pristop je v njegovo življenje prinesel novo dimenzijo, tako poslovno kot zasebno. Omogoča, da vsa znanja prepleta na unikaten način in s tem pomaga udeležencem, do večje osebne in poslovne odličnosti.

Gordana Kovačević Hiti
PCM coach in PCM trener

Gordana Kovačević Hiti

PCM coach in PCM trener

Gordana Kovačevič Hiti, PCM® trener in PCM® coach z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju vodenja prodaje in prodajnih ekip. Zadnjih 10 let se je usmerila na področje usposabljanja odraslih in s coachingi pomagala mnogim uspeti v poslu.  Vodila in razvijala je različno velike ekipe in projekte, pridobivala znanja v Sloveniji in tujini. Se usposabljala na ADLER social coaching, zaključila različne prodajne, coaching, vodenjske in train the trainers akademije ter osnove transakcijske analize TA. Uspešno končala ACTP program usposabljanja ICF coach, poslovni in skupinski coaching  ter se tudi akreditirala pri mednarodni zvezi coachev ICF (International coaching federation) in nosi naziv ACC ICF.

Je oseba, ki deluje v praksi in iz prakse. Specializirana je za področje prodaje. Razume edinstvene izzive in s pomočjo vrhunskega orodja PCM® ponuja rešitve za njihovo premagovanje. Metoda PCM® uči izjemno učinkovite pristope in to lahko s pridom uporabite tudi v prodaji.

Njena usposabljanja so praktična in konkretna ter udeležencem nudijo tehnike, ki jih potrebujejo za uspeh v poslu. Sama zase pravi, da je uspešna takrat, ko rastejo tako posamezniki kot ekipe, ki jih pomaga razvijat. PCM® zanjo pomeni manjkajoči del, ki je vse predhodno znanje osmislil in povezal v celoto.

Andrej Podlesnik
PCM trener

Andrej Podlesnik

PCM trener

ANDREJ PODLESNIK , PCM trener ter finančni direktor prodajnega podjetja s preko 100 zaposlenimi, ki je del mednarodnega koncerna prisotnega po celem svetu.

V skoraj 20 letih delovanja v podjetju je bil prepričan, da lahko iz podatkov in številk prepozna vse rešitve in te rešitve preda sodelavcem v podjetju, da jih vpeljejo v svoje procese. Kadar izziv ni bil rešen, se je spraševal, kako je to mogoče, saj so bili podatki in rešitev jasni.

S pomočjo modela PCM je spoznal, da je za rezultat komunikacije v podjetju odgovoren sam, kot »oddajnik«. Razumeti moraš sebe in druge, da lahko učinkovito komuniciraš.

Kot trener PCM sedaj tudi interno v podjetju proučuje poslovne izzive in komunikacijske prepreke na poti do cilja s pomočjo orodij PCM. PCM uporablja tudi zasebno, kot oče štirih otrok se vsakodnevno srečuje z veliko komunikacijskimi izzivi, ki jih je s poznavanjem komunikacijskih tehnik PCM lažje in bolj učinkovito rešuje.

Na PCM seminarjih in briefingih daje velik poudarek praktičnem prikazu delovanja PCM s primeri direktno iz situacij in izzivov prodajnega podjetja. Na praktičnih primerih lahko vsak udeleženec prepozna komunikacijske izzive v poslovnem okolju in kako jih učinkovito rešiti. V osnovi z uporabo orodij PCM dobimo priložnost, da smo vedno slišani.

Tanja Peklar
PCM trener

Tanja Peklar

PCM trener

Tanja Peklar je PCM trener, ki prisega na praktično in uporabno vrednost znanja. Svoje izkušnje je pridobila v kadrovski službi proizvodnega podjetja ter v izobraževalnem centru enega večjih podjetij v Sloveniji, kjer je trenutno zaposlena. PCM model s pridom uporablja v vsakodnevnih zasebnih in poslovnih situacijah, še posebej pri projektnem in timskem delu. Vse skupaj dopolnjuje z znanji s področja NLP (nevrolingvistično programiranje).

S svojo sproščenostjo ustvarja prijetno učno okolje. Njen sistematični pristop omogoča osmišljanje pridobljenega znanja v praksi.

Tjaša Govedič
PCM trener

Tjaša Govedič

PCM trener

Tjaša Govedič je certificirana PCM trenerka in strokovnjakinja z bogatimi izkušnjami na področju izobraževanja odraslih. Zaposlena je v Izobraževalnem centru enega večjih slovenskih podjetij, kjer se vsakodnevno ukvarja z organizacijo izobraževanj, strokovnim razvojem zaposlenih ter uspešno komunikacijo v podjetju. Pri svojem delu se srečuje z raznovrstnimi nepredvidljivimi situacijami, ki zahtevajo prilagodljivost s kančkom iznajdljivosti. Z uporabo modela PCM ji uspeva ob ohranjanju lastnega stila v sogovornikih zbujati željo po sodelovanju in jih motivirati za nove izzive.

Pozitivna komunikacija je eden glavnih ključev za uspešnost pri delu z ljudmi, zato jo PCM spremlja tako na poslovni poti kot tudi v zasebnem življenju. PCM zanjo ni le model, je način življenja.

Maja Luzar
PCM trener

Maja Luzar

PCM trener

Luzar Maja, PCM Trener, ima dolgoletne izkušnje na področju HR. Je mednarodno certificirana trenerka PCM, mediatorka in menedžer delovne sreče. Trenutno je v postopku pridobivanja licence po programu Accredited Coach trening, v okviru mednarodne Coaching zveze, International Coach Federation (ICF). Akademsko znanje je združila z delovnimi izkušnjami, izobraževanji in usposabljanji. Pri svojem delovanju sodeluje tako s podjetji, kot tudi posamezniki. Osrednja področja sodelovanja so izboljšanje komunikacijskih veščin, razumevanje in motivacija posameznika ter tima, odnosi in obvladovanje konfliktov. S podjetji sodeluje tudi pri krepitvi znamke delodajalca.

PCM je Maji pomagal pri spoznavanju lastne vrednosti, razumevanju sogovornikov in odkrivanju potencialov. PCM je v težkih življenjskih situacijah uporabila, kot oporo za premagovanje ovir in hkrati temelj osebnostne rasti. V slovenski jezik je prevedla nekatere članke vezane na PCM, sodeluje pa tudi v PCM community Slovenia.

Lastne izkušnje in pridobljena znanja, z veseljem in zanosom deli naprej.