Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik spletnega mesta processcommunication.si, Zavod Akademija Uspeha Group, zagotavlja najvišjo raven varovanja osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Uporabljal jih bo samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih izobraževanj, pošiljanja ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke, upravljanja vprašalnikov ipd., ter jih brez izrecne privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam oz. tretjim osebam omogočil, da bi se z njimi seznanili, razen tistim pogodbenim izvajalcem, ki zagotavljajo storitve v imenu in za račun Ponudnika (npr. izvajalci IT storitev, računovodski servis, itd.). Slednje vežejo enake dolžnosti varovanja osebnih podatkov kot vežejo Ponudnika.

Uporabnik spletnega mesta, z izpolnjenim kontaktnim obrazcem oz. z izpolnjeno prijavnico na izobraževalni dogodek, na vprašalnik, ki se nahaja na spletnem mestu, Ponudniku dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, ki so običajno omejeni na e-poštni naslov, ime in priimek, organizacijo, naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko ter nekatere druge podatke, ki jih Uporabnik vnese v kontaktne oz. prijavne obrazce.

Ponudnik je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25.5.2018, zavezan k spoštovanju politike zasebnosti Uporabnika in varovanju njegovih osebnih podatkov. Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov je dostopen na sedežu Ponudnika.

 

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Ponudnika.